Muziek in de Republiek

Muzikale advertenties

Advertenties in kranten leveren een grote hoeveelheid nuttige en vaak unieke informative op over het muziekleven in vroeger tijden. Dit deel van de website “Muziek in de Republiek” bevat een aantal files die lek voor een bepaald tijdvak een overzicht geven van de in dat tijdvak gepubliceerde advertenties met muzikale betekenis. De transcripties variëren in mate van exactheid en er is geen garantie voor volledigheid

 

Muzikale advertenties 1621-1700

Muzikale advertenties 1701-1740

Muzikale advertenties 1741-1750

Muzikale advertenties 1751-1755

Muzikale advertenties 1756-1760

Muzikale advertenties 1761-1765

Muzikale advertenties 1766-1770

Muzikale advertenties 1771-1775

Muzikale advertenties 1776-1780

Muzikale advertenties 1786-1790

Muzikale advertenties 1791-1794